Scrambler w kredycie 0%

Teraz, by wyjechać Scramblerem wystarczy wpłacić tylko 50% jego wartości! To świetna wiadomość dla każdego kto nie zdecydował się na zostaniem prawdziwym Scramblerito!

Wprowadziliśmy do naszej sieci sprzedaży produkt, który pozwoli Wam sfinansować zakup Waszego wymarzonego Scramblera bez jakichkolwiek kosztów kredytu.

Wpłać 18.700 i wjedż z salonu własnym Scramblerem

Wprowadzony przez nas kradyt 50/50 polega zasadniczo na tym, że wyjeżdżamy z salonu Ducati wpłacając 50% wartości naszego Scramblera. 
Drugą część wpłącamy dopiero po roku!

Najważniejszą jednak rzeczą jest brak oprocentowania, brak prowizji i jakichkolwiek innych kosztów tego kredytu!
To absolutne 0%

Zapraszamy do sieci naszych salonów po więcej informacji!
Tam też znajdziecie swojego Scramblera!

* Podmiotem finansującym jest Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.